Η Εταιρεια μασ

H CMS (CMS Facility Management Services) Καθαρισμοί – Απολυμάνσεις, ιδρύθηκε στην Αθηνα το 1991. Παρέχει ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες καθαριότητας με απόλυτο επαγγελματισμό. Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος εργασιών, όπως καθαρισμούς, απολυμάνσεις, ανακαινίσεις, καθώς και πλήθος άλλων, με στόχο την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας. . Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματική εξυπηρέτηση αποτελούν για εμάς απαραίτητη προϋπόθεση, γι’αυτό χρησιμοποιούμε τα ποιοτικότερα υλικά και τις πιο σύγχρονες μεθόδους, εξασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, προσαρμοζόμενοι πάντα στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη μας. Τα είδη καθαρισμού που χρησιμοποιούμε είναι πιστοποιημένα, έτσι ώστε να παρέχεται αξιοπιστία κι ασφάλεια.

Βάζουμε πάντα, τις ανάγκες εκάστοτε πελάτη ως πρώτο στόχο μας, γι’αυτό ο κάθε πελάτης της CMS έχει το πλεονέκτημα της απόκτησης πολλαπλών υπηρεσιών κάτω από μία σύμβαση, γεγονός που προσφέρει ευκολία κι αποτελεσματικότητα, χωρίς να εμπλακεί σε πολύπλοκες διαδικασίες. Η CMS παρέχει τη δυνατότητα προσφοράς των υπηρεσιών της σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Η ικανοποίηση του πελάτη είναι η βασική μας προτεραιότητα, γι’αυτό εστιάζουμε στην οικοδόμηση σταθερών σχέσεων εμπιστοσύνης. Η εταιρεία μας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο εργασιών τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα.