Απoλύμανση – Απεντόμωση | Pest Control

Εγγυούμαστε άμεσες λύσεις στην απεντόμωση, απολύμανση.

Το προσωπικό της C.M.S. διαθέτει όλες τις απαραίτητες γνώσεις στην απολύμανση, για την απαλλαγή από ανεπιθύμητα έντομα σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο. Η διαδικασία αυτή γίνεται πάντα υπό τις οδηγίες Γεωπόνου ή Χημικού.

Όλες οι εργασίες που αφορούν τον τομέα (pest control) που πραγματοποιούμε, γίνονται με βάση τις προδιαγραφές του συστήματος H.A.C.C.P. Μετά από την απολύμανση και τις υπόλοιπες απαραίτητες εφαρμογές, εκδίδουμε πιστοποιητικό (αρ.άδειας 116453/21.03.08 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων).

Στις εφαρμογές μας για τις απολυμάνσεις χρησιμοποιούμε βιοκτόνα προϊόντα τα οποία είναι:

  • Ακίνδυνα για τον άνθρωπο
  • Φιλικά προς το περιβάλλον
  • Δε μυρίζουν
  • Δε λεκιάζουν
  • Δεν αλλοιώνουν τις επιφάνειες
  • Εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.