Απώθηση Πτηνών | Bird Control

απωθητικά περιστεριών

O όρος bird control αφορά λύσεις στην απώθηση πτηνών, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα απωθητικά περιστεριών (ακίδες).

H C.M.S. παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα bird control καθώς το επιστημονικό προσωπικό μας, εξελίσσει συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών μας με νέες μεθόδους και εγκεκριμένα προϊόντα στα απωθητικά περιστεριών & λοιπών πτηνών. Οι παραπάνω υγειονομικές εφαρμογές μας, αποτελούν αποκλειστικά φυσικές μεθόδους απομάκρυνσης πτηνών και εφαρμόζονται αποτελεσματικά στους εξής χώρους:

  • Μονοκατοικίες | Πολυκατοικίες
  • Επαγγελματικοί Χώροι
  • Βιομηχανίες Τροφίμων
  • Νοσοκομεία
  • Δήμοι
  • Ξενοδοχεία
  • Αποθήκες
  • Σχολεία