Εταιρικό Προφίλ

Η Τεχνογνωσία & η Αξιοπιστία είναι δύο έννοιες που καταφέραμε να εντάξουμε στο εταιρικό προφίλ μας μέσα από τις υπηρεσίες μας σε:

  • Επαγγελματικούς χώρους & κτίρια Δημοσίου & Ιδιωτικού τομέα
  • Νεόδμητες Οικίες
  • Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
  • Υπαίθριους Χώρους

Το ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα που υποστηρίζει τις λειτουργίες του εταιρικού προφίλ της C.M.S., επιτρέπει στους ανθρώπους της Διοίκησης να αντλούν καθημερινά ολοκληρωμένες πληροφορίες για την πορεία εκτέλεσης των έργων, έτσι ώστε να μπορούν, μέσα από εσωτερικές διαδικασίες, να φροντίζουν εγκαίρως κι αποτελεσματικά για την σωστή υποστήριξη των έργων από τεχνικής πλευράς καθώς επίσης και από πλευράς κάλυψης ανθρωπίνου δυναμικού.

Η C.M.S.  , καθιερώνοντας το εταιρικό προφίλ της, είναι πρωτοπόρος στην αγορά, στην καθιέρωση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου της παραγωγικότητας των εργαζομένων και της ποιότητας των υπηρεσιών.