Οργάνωση

Το έμπειρο στελεχικό δυναμικό της επιχείρησης διακρίνεται για τον επαγγελματισμό του, την συνέπεια, απόδοση και εκπαίδευσή του, οδηγώντας σε μια δυναμική εταιρική οργάνωση.

Η οργάνωση κι επέκταση των δραστηριοτήτων της C.M.S. τα τελευταία έτη, δημιούργησε την ανάγκη για ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της με νέο εξειδικευμένο προσωπικό ενώ παράλληλα επενδύουμε στη συνεχή τεχνολογική επιμόρφωση.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται από την επιχείρηση στον σχηματισμό ισχυρών δεσμών στα μέλη των παραγωγικών ομάδων (team building), όπως παριστάνεται στο παραπάνω οργανόγραμμα, το οποίο αφορά τη δεδομένη στιγμή, και εξελίσσεται δυναμικά κατά βέλτιστο τρόπο.