Καθαρισμός Σκαφών – Πλοίων

Ο Καθαρισμός Σκαφών – Πλοίων δεν είναι απλή υπόθεση καθώς:

Η αυξημένη παρουσία υγρασίας και αλάτων καθώς και η ιδιαιτερότητα των χώρων, απαιτεί ανθρώπους κατάλληλα εκπαιδευμένους. Μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας, πιστοποιημένα υλικά και εξελιγμένες μεθοδολογίες. Η C.Μ.S. για να ανταπεξέλθει στις εργασίες που απαιτεί ο Καθαρισμός Σκαφών – Πλοίων, θέτει στη διάθεση σας ένα μεγάλο εύρος υλικών για τις πολλές διαφορετικές επιφάνειες (ξύλο, inox, υφάσματα, δέρματα κτλ) που έχει το σκάφος σας ή το πλοίο.

Το προσωπικό μας είναι άρτια εκπαιδευμένο ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία σε όλες σας τις απαιτήσεις στο Καθαρισμό Σκαφών – Πλοίων:

  • Εξωτερικούς & εσωτερικούς χώρους
  • Κάθετες επιφάνειες
  • Δυσπρόσιτους χώρους
  • Μικρούς χώρους με εμπόδια
  • Υγειονομικούς χώρους (εστίασης, wc)
  • Υφάσματα & δέρματα κάθε είδους