Μυοκτονία | Ποντίκια & Καταπολέμηση | Μυοκτονίες

μυοκτονία

Η μυοκτονία αποτελεί τη διαδικασία απαλλαγής από τρωκτικά σε εσωτερικούς ή ανοιχτούς χώρους και τη λήψη κατάλληλων μέτρων ώστε να αποφευχθεί η επανεμφάνισή τους.

Στις εφαρμογές μας, για να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στη μυοκτονία, χρησιμοποιούμε αιμολυτικά δολώματα, ενός γεύματος, πολύ ελκυστικά, χωρίς να μένει δυσάρεστη οσμή των νεκρών ποντικιών καθώς μουμιοποιούνται. Τα προιόντα που χρησιμοποιούμε για τις μυοκτονίες είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, φιλικά προς το περιβάλλον, δε μυρίζουν  και είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Μετά τη πρώτη τοποθέτηση οι δολωματικοί σταθμοί ελέγχονται σε μικρό χρονικό διάστημα. Τα ποντίκια έλκονται από τα δολώματα και έτσι γίνεται η αντιμετώπιση με παγίδες. Εάν χρειαστεί θα προσθέσουμε κάποιο δόλωμα ή ακόμα και θα αλλάξουμε τις θέσεις τους ώστε να αποκλείσουμε τη πιθανότητα για μη εξοντωση τους . Όλες οι εργασίες που πραγματοποιεί η C.M.S. γίνονται με βάση τις προδιαγραφές του συστήματος H.A.C.C.P. Μετά από τη μυοκτονία και όλες τις εφαρμογές μας εκδίδουμε πιστοποιητικό (αρ.άδειας 116453/21.03.08 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων).