Βιοκλιματική Αναβάθμιση

Στις μέρες μας η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας καθιστάται αναγκαία σε παγκόσμια κλίμακα. Στη C.M.S. αναλαμβάνουμε την καταγραφή του χώρου σας, ώστε βάση οικονομικών και ενεργειακών κριτηρίων να προχωρήσουμε στη βιοκλιματική αναβάθμιση του χώρου σας.

Τα πρώτα στάδια για τη βιοκλιματική αναβάθμιση του χώρου σας είναι να καταγράψουμε:

 • Προσανατολισμό και τοποθεσία του κτιρίου – χώρου.
 • Υπάρχοντα συστήματα Θέρμανσης – συστήματα Ψύξης.
 • Υπάρχοντα συστήματα φωτισμού.
 • Μη θερμαινόμενους χώρους – Υπαίθριους χώρους.

Τελικό αποτέλεσμα: Ο χώρος σας να αποτελεί ένα ζεστό και βιώσιμο περιβάλλον τους μήνες του χειμώνα, και αντίστοιχα ένα δροσερό με σωστό εξαερισμό περιβάλλον τους υπόλοιπους μήνες του έτους, εξοικονομώντας μεγάλα ποσά ενέργειας.

Στη συνέχεια ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε περίπτωσης αναλαμβάνουμε τις εξής εργασίες:

 • Εξωτερική Θερμομόνωση
 • Θερμομόνωση Τοιχοποιίας
 • Διαμόρφωση Τοιχοποιίας
 • Θερμομόνωση Δώματος
 • Θερμοδιακοπτόμενα Κουφώματα
 • Αντικατάσταση Κλιματιστικών
 • Αντικατάσταση Συστήματος θέρμανσης
 • Ηλιακά Σκίαστρα
 • Συστήματα Ελέγχου
 • Αλλαγή Φωτιστικών Σωμάτων
 • Φωτοβολταϊκά συστήματα
 • Εγκατάσταση Ανεμογεννήτριας
 • Φύτευση Φυλλοβόλων δένδρων
 • Διάταξη Δένδρων
 • Αλλα μέτρα βελτίωσης